Wednesday, 14 December 2011

HRITLANG HLA.....

Hnihnemhmar hnikhi eng alo hnuak
Hnihnang hnaptui a lo luang
Hmethlehem hnanthleng hmitthla chungin
Hmalmawia a in hnut hnuih hnuih

Didembar boduak duam dak tur chu
Dapdui bangin bal a rum

Dengi dailai deng a del dei lo
Didang bangin hnar a halelui zo

A hmi leng hne'n hnai hnin an hmawr
An aw hnangkhawk hmel a hmawi
A hniam lai hnal hnawm hme ang hniin
A 'hmm hmm' a, a hnap a hnawlh leh hni!

No comments:

Post a Comment