Saturday, 7 May 2011

LUNGAWILO

Ka chak a, ka ban a, ka tlan
Ka nei a, ka ei a
Ka nghei leh tho si
Hlun ka zawng a, un ka hmu a
Nuih ka duh a, ka ngui a
Hmui ka duh a, ka ruihchilh a
Nuam zawngin ka zuan a
Ka tla sil leh thin
Neih chakin ka bei a
Ka hmu ta cheng a
Ka lungawi chuang si lo
khawvel ka thlir a,
ka lungawi thei lo a
Chhuahsan ka zuam si lo
Kumhlun tur awmlohna ah hian
Nunhlui ka thlir a
Ka ngai a
Tuna ka lungawiloh lai ngei pawh hi
Nakinah chuan
Ka la ngai ngei ang.

No comments:

Post a Comment